سرنوشتی بجز خودکشی نیست!

دلم برای این بیچاره ها می‌سوزد. هواپیما ها را میگویم. میدانید وقتی می‌خواهند هواپیمایی را به تبعید با اعمال شاقه بفرستند، با آنها چه می‌کنند؟!!

به ایران می‌فرستندش!

حتما می‌دانید در همه جای دنیا وقتی عمر مفید هواپیمایی تمام می‌شود، دیگر از آن استفاده نمی‌کنند و با بازنشسته کردن هواپیما،‌ آن را به پارکینک هواپیما های فرسوده می‌فرستند.

البته برخی هواپیما ها که خوش شانس ترند،‌ تبدیل به موزه یا رستوران می‌شوند، اما بدا به حال آنها که به ایران تبعید می‌شوند!

آنقدر از آنها کار می‌کشند که آخر خودکشی کنند!

/ 2 نظر / 40 بازدید
عباس جون

واقعا!

محمد حاجی مرادخانی

مشکل اینه که این هواپیماها آدمارم با خودشون میکشن....