پیشنهادی برای خدمت سربازی متاهلین

بسمه تعالی
بد نیست برای تشویق، ترغیب و تسهیل امر تشکیل خانواده در این وانسفای اقتصادی و فرهنگی، قوانینی به تصویب برسد که بر اساس آن، آن دسته از مشمولین خدمت نظام وظیفه که اقدام به تشکیل خانواده نموده اند، مشمول برخی معافیت ها گردند. بعنوان نمونه می¬تواند قوانینی از این دست تصویب گردد:
«مدت خدمت مشمولین متاهل 2 ماه کمتر از سایرین می¬باشد. در صورتی که مشمول دارای یک فرزند باشد مدت کسری 3 ماه و در صورتی که مشمول دارای 2 فرزند یا بیشتر باشد مدت کسری تا 4 ماه افزایش می¬یابد.

و نیز:
« محل خدمت مشمولین متاهل حداکثر در فاصله ی 45 کیلومتری از محل سکونت ایشان تعیین می گردد»
و قوانین از این صنف که اسباب سهولت خدمت افرادی که تشکیل زندگی داده اند را فراهم آورد.

/ 3 نظر / 40 بازدید
زهرا

عالی

حمید صادقی

سلام محمد جان من الان در شرف ازدواجم واقعا به چیزی که گفتی نیاز دارم ای کاش اجرایی میشد

سیاوش سرباز متاهل خسته

سلام. آخ اگه می شد چی می شد؟ بعد از یازده ماه خدمت دیکه واقعا خسته شدم. این خدمت لعنتی همه زندگی و کار منو مختل کرده. واقعا خسته شدم.