مبارک در هم شکست!

بالاخره پایداری ملت مصر به نتیجه رسید و مبارک سقوط کرد. خوشحالی سقوط مبارک منحصر به ملت مصر نیست! همه‌ی ما‌ یه جوری احساس خوشحالی و سرور داریم! بازهم یک دیکتاتور سقوط کرد و ملتی آزاد شد، آزادی ملت مصر بر همگان مبارک!

 

/ 0 نظر / 24 بازدید