در رثای یارانه ها!

وقتی یارانه‌ها قطع می‌شود...
وقتی یارانه های قطع شود خیلی از رفتار های ما تغییر می‌کنه؛
دیگه نمیشه ساعت ها زیر دوش حمام ایستاد و آواز خواند!
دیگه نمیشه تلویزیون رو روشن گذاشت و خوابید!
دیگه نمی‌شه پنجره رو باز گذاشت و بخاری رو هم زد بالا!
دیگه لازم نیست توی صفِ نان وقت تلف کرد!
دیگه هیچ دامداری به گاو هاش نان تازه نمی ده!
دیگه نانواها به مشتری ها اخم و تَخم نمی‌کنند و با روی باز مشتری جذب می‌کنند!
دیگه "نان و پنیر" می‌شه غذای اشرافی!
دیگه کسی به کسی نان تعارف نمی‌کنه!
دیگه خرید نان هم با استفاده از کارت اعتباری برای برداشت از یارانه نقدی نان انجام می‌شه!
دیگه همه طرفدار جدا کردن کنتورهای گاز و آب می‌شن.
دیگه لامپ های رشته ای، به خاطره های سپرده می‌شن.
دیگه تایمر های راه پله ها روی "5 ثانیه" تنظیم می‌شن.
دیگه کسی دنبال نصاب ماهواره نیست و همه دنبال نصاب کابل برای "برق دزدی" هستند.
دیگه پولدار بودن به ماشین مدل بالا داشتن نیست، به بیرون آوردن ماشین از پارکینگه با بنزین آزاده!
دیگه کسی بحث سیاسی نمی‌کنه و همه از گرفتن پول نفتشان خوشحالند!

لبخندلبخند

/ 0 نظر / 28 بازدید